วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้จากการเรียน(11 ธ.ค. 2550)


ไม่มีเครื่องให้เรียน เครื่องไม่พอเลย แต่ก็เรียนกับเพื่อนฟังอาจารย์ไปด้วย แล้วก็ส่งบทความจากเครื่องเพื่อน วันนี้เรียนงานวิจัย ให้เขียนโครงการวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สอนมนุษย์ต่างดาววิธีการสอนมนุษย์ต่างดาว คือการให้เค้าได้ใช้ตามองจดจำสิ่งต่างๆ ฝึกพูดบ่อยๆ พูดตามครูบ่อยๆ ยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่ความรู้ที่ได้รับก็จะแน่นมากขึ้น การสอนควรมีสื่อการสอนให้เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ จับต้องได้ ครูผู้สอนย้ำคำบ่อยๆ มนุษย์ต่างดาวก็จะค่อยๆ รับรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ


สิ่งที่ได้รับจากการสอนครั้งนี้คือ ได้ฝึกการสอนแบบแปลกๆ แบบที่ยากมากเพราะมนุษย์ต่างดาวพูดไม่รู้เรื่อง เมื่อเราสอนจากสิ่งที่ยากได้ เด็กๆ ที่เป็นนักเรียนก็คงสอนได้เหมือนกัน ได้ฝึกทักษะการสอนของตนเองอีกด้วย

บทความคณิตศาสตร์


เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
A Franchise vision.com Article
http://www.franchise-vision.com/franchise/
วันที่: วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2007 @ 4:18:48 หัวข้อ: ข่าวแฟรนไชส์
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุขกับ “Sense Math”สำหรับผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่แล้ว เชื่อว่าทุกคนย่อมอยากให้ลูกเป็นเด็กดีและเด็กเก่งพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อื่นๆ และการเรียนในระดับสูง เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิด และ คิดเป็น คือ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด สามารถ แก้ โจทย์ปัญหาได้ เพราะ การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Mathจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่กประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลักสูตรของ Sense Math1. Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic จากประเทศสิงคโปร์2. Math Metal สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 ด้วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)3. Math Mania สำหรับนักเรียนชั้นประถม 4 ถึงมัธยม 3 เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ด้วยการวาดโมเดล (Model) และแก้สมการ5. Math Magic สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งทุกหลักสูตรของ Sense Math ประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองด้วย“Sense Math” จึงได้เปิดให้ผู้ที่มีใจรักด้านบริการและการสอนได้ร่วมงานไปด้วยกันในรูปแบบแฟรนไชส์ดังนี้ - เงินลงทุนค่า Franchise 50,000 บาท อายุสัญญา 3 ปี- แฟรนไชส์ซีเป็นผู้ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียนจุดเด่นของ Sense Math ในด้านการลงทุน- ไม่เสียค่า Royalty Fee - จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว- สัญญา 3 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม- ค่า Franchise ไม่แพง- มีการปกป้องเขตพื้นที่- ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ- สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้- ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ- มีการฝึกอบรมครู- มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ- มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math โทร. 08-6035-4155 , 02-932-9180
บทความนี้จาก Franchise vision.comhttp://www.franchise-vision.com/franchise/URL ของบทความนี้คือ:http://www.franchise-vision.com/franchise/article.php?sid=143

นิทานเรื่องเด็กดีของพ่อแม่

เช้าสดใสของวันหยุด ดาด้าสาวน้อยผู้น่ารักตื่นแต่เช้าเพื่อมาช่วยแม่ทำอาหารเช้า ดาด้ากับแม่ต่างช่วยกันทำอาหารอย่างมีความสุข ดาด้าช่วยแม่ล้างผักต่างๆ จนสะอาด วันนี้แม่จะทำต้มจืดให้ดาด้าทาน แต่แล้วแม่ก็ลืมซื้อวุ้นเส้นมา แม่เลยใช้ดาด้าให้ไปชื้อวุ้นเส้นห่อเล็กมา 1 ห่อ แม่บอกดาด้าว่า ดาด้าจ้ะ ลูกช่วยไปชื้อวุ้นเส้นให้แม่หน่อยนะ แม่จะให้เงินดาด้าไป 10 บาท วุ้นเส้นห่อเล็กราคา 7 บาท ดาด้าต้องรอเอาเงินทอนอีกกี่บาทรู้มั้ยลูก ดาด้ายกนิ้วขึ้นนับและพูดว่า มีเงิน 10 บาท ซื้อของ 7 บาท เงินทอนต้องมี 3 บาทใช่มั้ยค้ะแม่ เก่งมากจ้ะลูก รีบไปซื้อมานะ เดินดีๆ ระวังด้วยนะลูก จากนั้นดาด้าก็ไปซื้อของเรียบร้อย รับเงินทอนถูกต้อง ดาด้ากลับมาก็นำวุ้นเส้นและเงินทอนให้แม่ครบถ้วน แม่ชมดาด้าว่า เก่งมากลูกลูกที่ดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ใช้ง่าย ไม่เถียงพ่อแม่ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีนะจ้ะ แม่พ่อและดาด้าทานอาหารเช้าอย่างมีความสุข.......ดาด้าสาวน้อยผู้น่ารักก็เป็นเด็กดีตลอดไป

ความรู้ที่ได้รับ 2


วันนี้อาจารย์สอนการทำสไลด์ สนุกมาก แต่คอมพิวเตอร์มีน้อยเกินไป และก็ช้ามาก ๆ ทำให้กว่าจะเสร็จใช้เวลาค่อนช้างนาน แต่ก็สามารถทำได้สำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้จากการเรียน( 26 พ.ย. 2550 )
เรียนรู้เรื่องเพลง และนิทานทางคณิตศาสตร์มากมาย และอาจารย์สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์แก่เด็กว่าควรจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวิธีการเรียนรู้โดยเริ่มจากการเรียนรู้จากของจิง ของจำลอง รูปภาพต่อมาเป็นเรื่องของนามธรรม อาจารย์ให้งานไปหาตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม แบ่งกิจกรรมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนำเอากิจกรรมแบบไม่เป็นทางการมาบูรณาการด้วย และหาดูว่าขณะนี้ที่โรงเรียนสาธิตเรียนหน่วยอะไรและเนื้อหา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ฉันคือสุดยอด


ดีใจจังวันนี้ได้รู้เรื่องคอมเพิ่มนิดนึง เราจะไม่โง่แล้ว แต่ก่อนสวยแต่โง่คอม ต่อไปจะทั้งสวยและเก่งคอม+++ ....เย้??????? ยา-.....-ฮู้++++จุ๊ก--กรู๊++++ปิ้ด-ปี้ว+++แหล่มเลย?????????????