วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้จากการเรียน( 26 พ.ย. 2550 )
เรียนรู้เรื่องเพลง และนิทานทางคณิตศาสตร์มากมาย และอาจารย์สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์แก่เด็กว่าควรจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวิธีการเรียนรู้โดยเริ่มจากการเรียนรู้จากของจิง ของจำลอง รูปภาพต่อมาเป็นเรื่องของนามธรรม อาจารย์ให้งานไปหาตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม แบ่งกิจกรรมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนำเอากิจกรรมแบบไม่เป็นทางการมาบูรณาการด้วย และหาดูว่าขณะนี้ที่โรงเรียนสาธิตเรียนหน่วยอะไรและเนื้อหา

ไม่มีความคิดเห็น: