วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สอนมนุษย์ต่างดาววิธีการสอนมนุษย์ต่างดาว คือการให้เค้าได้ใช้ตามองจดจำสิ่งต่างๆ ฝึกพูดบ่อยๆ พูดตามครูบ่อยๆ ยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่ความรู้ที่ได้รับก็จะแน่นมากขึ้น การสอนควรมีสื่อการสอนให้เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ จับต้องได้ ครูผู้สอนย้ำคำบ่อยๆ มนุษย์ต่างดาวก็จะค่อยๆ รับรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ


สิ่งที่ได้รับจากการสอนครั้งนี้คือ ได้ฝึกการสอนแบบแปลกๆ แบบที่ยากมากเพราะมนุษย์ต่างดาวพูดไม่รู้เรื่อง เมื่อเราสอนจากสิ่งที่ยากได้ เด็กๆ ที่เป็นนักเรียนก็คงสอนได้เหมือนกัน ได้ฝึกทักษะการสอนของตนเองอีกด้วย

1 ความคิดเห็น:

Apple Smith กล่าวว่า...

This is a great web site. Good sparkling user interface and very informative blogs. I will be coming back in a bit, thanks for the great article. I have found it enormously useful..
unblockedgames| unblocked games at school| friv 4 school| friv4school| free online games| free online games| unblocked tetris| tetrisgames| monster high games| play monster high games| kizi 2| kizi