วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้จากการเรียน(11 ธ.ค. 2550)


ไม่มีเครื่องให้เรียน เครื่องไม่พอเลย แต่ก็เรียนกับเพื่อนฟังอาจารย์ไปด้วย แล้วก็ส่งบทความจากเครื่องเพื่อน วันนี้เรียนงานวิจัย ให้เขียนโครงการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น: